Spotřebitelské organizace Asociace občanských poraden a Podvedení klienti podávají žalobu na Českou pojišťovnu a pojišťovnu Generali. Podle organizací pojišťovny protiprávně vybírají poplatky v investičním životním pojištění a měly by s tím přestat.

Životní pojištění

 

Obě sdružení zároveň chtějí, aby Česká národní banka odložila fúzi České pojišťovny a Generali. Obě pojišťovny tvrdí, že všechny uzavřené smlouvy jsou v pořádku.

Obě spotřebitelské organizace rovněž vyzvaly ČNB, aby v kauze investičního životního pojištění přestala hájit zájmy zahraničních akcionářů, ale chránila poškozené klienty. Rozhodnutí finančního arbitra a soudů o nesprávně účtovaných poplatcích se svými důsledky mohou podle nich dotýkat bezmála dvou milionů pojistných smluv.

Institut hromadné žaloby stále v českém právním řádu chybí, takže jsme podali žalobu, která má alespoň zabránit České pojišťovně a Generali vybírat nezákonně poplatky spojené s investičním životním pojištěním. Opíráme se o rozhodnutí finančního arbitra i obecných soudů. Věříme proto, že rychle uspějeme, a ochráníme tak podvedené klienty. Na předžalobní výzvu Česká pojišťovna neodpověděla, dnes nebo zítra (ve středu) podáme žalobu,“ uvedl člen výboru spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka.

ČP vždy postupovala v souladu se zákonem a řídila se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv. Při sjednání pojištění obdrželi klienti veškeré informace a na existenci nákladů upozorňovaly i samotné pojistné podmínky,“ řekla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Generali vždy postupovala podle zákona. To potvrzuje i několik nedávných rozsudků, kdy soud potvrdil, že spotřebitel obdržel kompletní smluvní dokumentaci k pojistné smlouvě a shledal předložené dokumenty za dostatečné a úplné,“ doplnil mluvčí Generali Jan Marek.

Podle zástupce Asociace občanských poraden Hynka Kalvody poradny tohoto sdružení v poslední době zaznamenaly větší počet dotazů kvůli ztrátě peněz v investičním životním pojištění. „Na základě analýzy jsme dospěli k závěru, že jde o systémový problém, a uvítali možnost aktivně koordinovat své kroky v zájmu ochrany poškozených spotřebitelů se spolkem Podvedení klienti,“ dodal.

Obvodní soudy pro Prahu 1 a Prahu 2 podle advokáta Jana Dáni opakovaně konstatují neplatnost klíčových pasáží pojistných podmínek smluv České pojišťovny i Generali, k tomu jsou stovky rozhodnutí finančního arbitra ve prospěch poškozených klientů. „Nechceme, aby byli klienti ještě více poškozeni v rámci oznámené fúze České pojišťovny a Generali,“ dodal Dáňa.

Existují i opačné rozsudky. V rámci kreativní práce s informacemi spolek zveřejňuje vždy jen pečlivě vybranou část informací,“ reagovala mluvčí ČP Buriánková. Důležitým faktem podle ní je, že v srpnu spolek neuspěl s podobnou žalobou u Městského soudu v Praze. Jde tak o další pokus útočit na pojišťovnu, tentokrát s jiným partnerem, podotkla.

Spolek vyzývá ČNB, aby začala situaci řešit. Zejména při fúzi dvou pojišťoven by ČNB podle Chvojky měla pečlivě zvažovat své kroky a zamýšlené sloučení povolit až ve chvíli, kdy bude jasné, že se nezhorší postavení poškozených klientů. Právní vady se prokazatelně týkají milionů smluv, doplnil advokát Viktor Rossmann, který žalobu připravil.

Podvýbor pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny požádal v květnu ČNB o informaci o způsobu řešení spotřebitelských stížností na nesprávně účtované poplatky a náklady a nesprávně stanovené odkupné a odbytné v produktech investičního životního pojištění.

Největší množství soudních rozhodnutí se týká smluv České pojišťovny. Podle informací spolku ve sporech s touto pojišťovnou zatím ani v jednom případě arbitr nerozhodl v neprospěch klienta, pokud se spor týkal smlouvy investičního životního pojištění uzavřené v období mezi roky 2005 a 2013.

ČNB již dříve sdělila, že jedná v rámci své činnosti v mezích svých zákonných pravomocí, do kterých nespadá posuzování platnosti smluvního ujednání mezi pojišťovnami a jednotlivými klienty.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This