Jsme zapsaný spolek
PODVEDENÍ KLIENTI

 

Podvedení klienti je neziskový projekt založený klienty pojišťoven, kteří bez vlastní viny přišli o své peníze v nejrůznějších smlouvách především spořícího životního pojištění.

Primárním motivem k založení spolku byla snaha pomoci dalším, stejně postiženým klientům pojišťoven. Klíčovým tématem se tak stalo sdílení informací. Informací z řízení před finančním arbitrem i před soudy, informací o přiléhavé judikatuře, o postupech jednotlivých pojišťoven. Šlo o všechny ty pro úspěch důležité maličkosti, které výrazným způsobem ovlivňují výsledky sporů s pojišťovnami ve prospěch jejich klientů.

Předmětem činnosti spolku naopak není a nemůže být poskytování konkrétních rad k jednotlivým případům. Spolek neposkytuje ani právní poradenství, ani advokátní služby.

Na základě množících se informací o neplatných pojistných smlouvách či o jejich právních vadách si současní či bývalí klienti pojišťoven (či zaměstnavatelé hradící příspěvky ve prospěch pojistných smluv zaměstnanců) pokládají řadu otázek. Jde například o neoprávněné srážky účtované klientům, které bez jejich vědomí snižují pojistné plnění. Jiné klienty zajímá možné riziko týkající se příjemců pojistného plnění – např. obmyšlených osob či zástavních věřitelů, neboť plnění z případně neplatné pojistné smlouvy je bezdůvodným obohacením. A naprostou většinu klientů pojišťoven samozřejmě zajímá, zda se díky postupu pojišťovny nevědomky nestali daňovým dlužníkem, neboť pojistné hrazené na neplatnou pojistnou smlouvu není daňově uznatelnou položkou a příspěvky zaměstnavatele na neplatné pojistné smlouvy nesplňují nárok na osvobození od úhrady sociálního a zdravotního pojištění.

Tématem posledních dnů se také pochopitelně stává možnost získat zpět peníze vložené do těchto pojistných smluv, neboť domácnosti jen těžko zvládají rostoucí inflační výdaje. Přitom platí, že pojišťovny jsou povinny celé pojistné uhrazené na neplatnou pojistnou smlouvu vrátit klientům!

Legitimita všech otázek roste s každým dalším soudním rozhodnutím o neplatnosti pojistné smlouvy, s každým dalším prohlášením pojišťoven, že o neplatnosti pojistné smlouvy klient věděl již v okamžiku jejího podpisu!

Bohužel nelze reagovat na konkrétní dotazy k pojistným smlouvám. Pokud ovšem patříte ke klientům pojišťoven, kteří hledají rezervy na zvládání rostoucích výdajů, popřípadě hledají odpovědi na uvedené otázky, anebo jsou jen „bombardováni“ pojišťovnou kvůli uzavření dodatku ke stávající pojistné smlouvě, doporučujeme se co nejrychleji obrátit na advokáta ZDE.

Držíme palce, ať jsou Vaše pojistné smlouvy a nároky z nich v pořádku. A v případě, že nejsou, přejeme pevné nervy a šťastný konec ve sporu s pojišťovnou. Nenechte se pojišťovnami od případných sporů odradit, problém je pouze na jejich straně a tisíce úspěšných sporů již nelze zpochybnit.

Pin It on Pinterest

Share This