Spolek Podvedení klienti znovu podá žalobu kvůli vybírání poplatků pojišťovnami. Tentokrát spor míří nejen proti České pojišťovně, ale také proti Generali Pojišťovně, kterou první jmenovaná v létě koupila. Spolek si na pomoc přizval také spotřebitelskou organizaci Asociace občanských poraden. Obě organizace se rovněž opřely do České národní banky.

Institut hromadné žaloby stále v českém právním řádu chybí, takže jsme podali žalobu, která má alespoň zabránit České pojišťovně a Generali vybírat nezákonně poplatky spojené s investičním životním pojištěním. Opíráme se přitom o rozhodnutí finančního arbitra i obecných soudů. Věříme proto, že rychle uspějeme, a ochráníme tak podvedené klienty,“ uvedl člen výboru spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka.

V poslední době naše poradny zaznamenaly větší počet dotazů kvůli ztrátě peněz v produktu investičního životního pojištění. Na základě provedené analýzy jsme dospěli k závěru, že jde o systémový problém, a uvítali možnost aktivně koordinovat své kroky v zájmu ochrany poškozených spotřebitelů se spolkem Podvedení klienti. Nechceme další kampeličky, nechceme další H-System, u kterých společným jmenovatelem byla nečinnost dohledu státní správy,“ řekl zástupce Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda.

Obvodní soudy pro Prahu 1 a Prahu 2 opakovaně konstatují neplatnost klíčových pasáží pojistných podmínek smluv ČP i Generali, k tomu jsou stovky rozhodnutí finančního arbitra ve prospěch poškozených klientů. Chceme být první, kdo úspěšně podá hromadnou žalobu, ale nemůžeme čekat, než to přes lobbisty projde, proto se bráníme jinými cestami. Máme dostatek podkladů od arbitra i soudů, které nám dávají za pravdu. Nechceme, aby byli klienti ještě více poškozeni v rámci oznámené fúze České pojišťovny a Generali,“ komentoval situaci advokát Jan Dáňa.

Pojišťovna: Postupujeme vždy podle zákona

Pojišťovna námitky spolku odmítá.

Česká pojišťovna vždy postupovala v souladu se zákonem. Při sjednání pojištění obdrželi klienti veškeré informace a na existenci nákladů upozorňovaly i samotné pojistné podmínky. Důležitým faktem je, že v srpnu tohoto roku spolek neuspěl s podobnou žalobou u Městského soudu v Praze. Jedná se tak o další pokus útočit na pojišťovnu, tentokrát s jiným partnerem. V neposlední řadě je důležitým faktem i to, že v současné době již existují rozsudky, kdy soud potvrdil, že pojišťovna je oprávněna účtovat náklady spojené s pojištěním a že spotřebitelům byla existence počátečních a správních nákladů známa,“ uvedla pro Seznam mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Co tvrdí spolek Podvedení klienti

Podal na Českou pojišťovnu „hromadnou“ žalobu kvůli údajnému účtování nesjednaných poplatků.

Pojišťovna podle spolku rozděluje pojistné v rozporu s pojistnou smlouvou, systémově krátí odkupné o položky nesjednané ve smlouvě a vadně eviduje nároky z pojištění.

Spolek dále tvrdí, že pojišťovna strhává nesjednané poplatky .

Co říkají pojišťovny a ČNB

Pojišťovny tvrdí, že do doby pravomocného ukončení každé jednotlivé žaloby se nejedná o problém a že rozhodně nejde o plošnou neplatnost smluv o investičním životním pojištění, jak říká spolek.

Podobně se vyjadřuje i ČNB.

Rozhodnutí finančního arbitra a soudů se svými důsledky mohou dotýkat bezmála dvou milionů pojistných smluv. Zatím jde však o individuální případy, jakkoli se jejich počet zvyšuje.

Česká národní banka sleduje a vyhodnocuje rozhodovací praxi soudů a finančního arbitra ohledně uzavřených pojistných smluv životního pojištění, nicméně není a ani nemůže být s ohledem na rozsah svých kompetencí schopna předjímat, jakým směrem se bude rozhodovací praxe vyvíjet. Lze však konstatovat, že soudy a finanční arbitr rozhodují vždy v konkrétní věci,” uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

Uvedené subjekty ovšem centrální banku ponoukají k akci. „Vyzýváme ČNB, aby začala situaci řešit a vůči konkrétním pojišťovnám, které nehrály fér se svými klienty, postupovala se vší razancí a s využitím všech nástrojů, které jí legislativa umožňuje. Zejména při fúzi dvou pojišťoven, u kterých na základě mnoha rozhodnutí soudů či finančního arbitra panuje největší právní nejistota o neoprávněném krácení pojistného plnění či přímo neplatnosti pojistných smluv, tedy České pojišťovny a Generali, by ČNB měla pečlivě zvažovat své kroky a zamýšlené sloučení povolit až ve chvíli, kdy bude jasné, že nedojde ke zhoršení postavení poškozených klientů. Například kvůli ztížení dobytnosti jejich nároků z pojištění,“ uvedl Jiří Chvojka.

ČNB dotazy na konkrétní pojišťovny opakovaně odráží argumentem povinnosti mlčenlivosti, kterou v rámci dohledu nad pojišťovnami dodržuje. Z konsolidovaných výkazů činnosti dohledu za loňský rok pouze vyplývá, že jedné pojišťovně nařídila opatření k nápravě. Není však jisté, které a v jakém rozsahu.

Za stávající situace je sektor pojišťoven dostatečně stabilní, je schopný naplňovat klíčové pojistné funkce a efektivně řídit rizika plynoucí z relevantní judikatury,” cituje poslanec Patrik Nacher z vyjádření ČNB, které mu v červenci poslala na základě jeho dotazů na Podvýboru pro ochranu spotřebitele, jehož je předsedou. Nacher produkt dlouhodobě kritizuje a bude navrhovat zrušení jeho daňového zvýhodnění.

Podle advokáta Viktora Rossmanna, který žalobu proti České pojišťovně a Generali připravil a který už dříve uspěl například proti tzv. šmejdům, je nutné, aby státní orgány postupovaly jednotně a především za pochybení ukládaly sankce. „V Itálii místní regulátor IVASS skupině Generali udělil za posledních 11 let v bezmála třech tisících správních řízení pokuty za téměř 23 milionů eur. V Česku je vše zahaleno tajemstvím a víme pouze o jednotkách případů šetření pojišťoven. Právní vady se přitom prokazatelně týkají milionů smluv,“ řekl Viktor Rossmann.

Pin It on Pinterest

Share This