VÝPIS ROZSUDKŮ

 

Zapsaný spolek Podvedení klienti níže pro potřeby široké veřejnosti uvádí chronologický přehled rozsudků místně příslušných soudů vzniklých v souvislosti se žalobami na základě § 244 o.s.ř. o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra. Zmapování těchto sporů probíhá na základě přímé účasti členů zapsaného spolku na jednáních, dále na základě informací členů zapsaného spolku v postavení účastníků řízení, popř. na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Uvedený přehled slouží pro ilustraci existence problému právních vad pojistných smluv a vyvrací obvyklá tvrzení pojišťoven, že rozhodovací praxe soudů v otázce platnosti dotčených pojistných smluv dosud není ustálena. Vývoj v čase je jednoznačný.

1. Zapsaný spolek Podvedení klienti níže pro potřeby široké veřejnosti uvádí chronologický přehled rozsudků místně příslušných soudů vzniklých v souvislosti se žalobami na základě § 244 o.s.ř. o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra. Zmapování těchto sporů probíhá na základě přímé účasti členů zapsaného spolku na jednáních, dále na základě informací členů zapsaného spolku v postavení účastníků řízení, popř. na základě žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zapsaný spolek považuje vývoj rozhodovací praxe soudů v těchto sporech za klíčový, neboť to byl právě finanční arbitr, který se na základě návrhů dotčených klientů pojišťoven začal po roce 2013 zabývat spory o nároky z pojistných smluv, přičemž z důvodu tak často konstatované neplatnosti pojistných smluv tyto spory končily podáním žalob k soudům.

2. Níže uvedený přehled slouží pro ilustraci existence problému právních vad pojistných smluv a vyvrací obvyklá tvrzení pojišťoven, že rozhodovací praxe soudů v otázce platnosti dotčených pojistných smluv dosud není ustálena. Vývoj v čase je jednoznačný.

3. Seznam bude průběžně doplňován (i do minulosti; nyní je zobrazen stav od 1. 9. 2020) a budou přidány i rozsudky soudů o nároky z dotčených pojistných smluv mimo režim přezkumu nálezů finančního arbitra, jako jsou například spory o doplacení do výše řádného plnění v případech neoprávněného snižování odkupného či plnění při dožití pojišťovnami o ve smlouvách nesjednané srážky. Zde je bohužel evidentní, že soudy již konstatují neplatnost pojistných smluv z úřední činnosti a nároky z těchto neplatných pojistných smluv v podobě pojistného plnění jsou pouze iluzorní. O to nebezpečnější pro klienty je rétorika pojišťoven vedená ve snaze odradit klienty od sporů o nároky z dotčených pojistných smluv, například opakovaným tvrzením, že pojišťovny vyplatí pojistné plnění i z neplatných smluv.

Dne

Soud I./II. stupně

Značka spisu

Pojišťovna

Produkt

Závěr soudu k platnosti
pojistné smlouvy

30.06.2022

Městský soud v Praze

29 Co X5/2022

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

30.06.2022

Městský soud v Praze

29 Co XX/2021

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

30.06.2022

Městský soud v Praze

29 Co X6/2022

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

29.06.2022

Praha 1

24 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

Xpres

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

28.06.2022

Městský soud v Praze

29 Co XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

07.06.2022

Praha 1

30 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

26.05.2022

Praha 1

64 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK Plus (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

06.05.2022

Praha 1

24 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

05.05.2022

Praha 1

21 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Generali pojišťovna a.s.)

Future

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

22.04.2022

Městský soud v Praze

29 Co XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

21.04.2022

Městský soud v Praze

29 Co XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

20.04.2022

Praha 1

23 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK Plus (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

31.03.2022

Městský soud v Praze

29 Co XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

23.03.2022

Praha 1

22 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

18.03.2022

Praha 1

22 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK Plus (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

20.02.2022

Praha 1

20 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK Plus (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

17.02.2022

Praha 1

21 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

11.02.2022

Praha 1

24 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

02.02.2022

Praha 1

24 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

SLUNÍČKO Plus

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

20.01.2022

Praha 1

26 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

11.01.2022

Praha 1

41 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

10.01.2022

Praha 1

13 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

27.12.2021

Praha 1

22 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK Plus (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

15.12.2021

Praha 1

24 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

finmax4life s úrazovým benefitem

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

09.12.2021

Praha 1

26 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

08.12.2021

Praha 1

14 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

01.12.2021

Praha 1

24 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

30.11.2021

Praha 1

22 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

24.11.2021

Praha 1

39 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

18.11.2021

Městský soud v Praze

29 Co XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

11.11.2021

Praha 1

26 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

20.10.2021

Praha 1

22 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

Vision4Life

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

18.10.2021

Praha 1

26 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

12.10.2021

Praha 1

14 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

05.10.2021

Praha 1

16 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

17.09.2021

Praha 1

38 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

14.09.2021

Praha 1

16 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

14.09.2021

Praha 1

41 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

13.09.2021

Praha 1

13 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

Vision4Life

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

13.09.2021

Praha 1

13 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK Plus (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

10.09.2021

Praha 1

41 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

02.09.2021

Městský soud v Praze

29 Co XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

Vision4Life

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

18.08.2021

Praha 1

14 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

17.08.2021

Praha 1

30 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

10.08.2021

Praha 1

65 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

02.08.2021

Praha 1

26 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

29.07.2021

Praha 1

30 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK Plus

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

14.07.2021

Praha 1

28 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

02.07.2021

Praha 1

27 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

16.06.2021

Praha 1

24 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

15.06.2021

Praha 1

30 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

15.06.2021

Praha 1

18 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

11.06.2021

Praha 1

38 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

08.06.2021

Praha 1

40 C XX/20X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

08.06.2021

Praha 1

18 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

27.05.2021

Praha 1

30 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

19.05.2021

Praha 1

31 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

05.05.2021

Praha 1

15 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

03.05.2021

Praha 1

28 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

15.04.2021

Praha 1

38 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

30.03.2021

Praha 1

18 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

26.03.2021

Praha 1

65 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

Vision4Life

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

25.03.2021

Praha 1

18 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK Plus (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

24.03.2021

Praha 1

18 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

23.03.2021

Praha 1

18 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

19.03.2021

Praha 1

65 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

16.03.2021

Praha 1

18 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

11.03.2021

Praha 1

18 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

22.02.2021

Praha 1

21 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

17.02.2021

Praha 1

14 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK Plus (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

16.02.2021

Praha 1

12 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

08.02.2021

Praha 2

10 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Generali pojišťovna a.s.)

Genio

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

20.02.2021

Praha 1

14 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

Vision4Life

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

22.01.2021

Praha 1

15 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

18.12.2020

Praha 1

41 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

17.12.2020

Praha 1

12 C XX/202X

Generali Česká pojišťovna a.s.
(dříve Česká pojišťovna a.s.)

DYNAMIK Plus (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

04.11.2020

Praha 2

20 C XX/201X

AXA životní pojišťovna a.s.

Winterthur

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

12.11.2020

Praha 1

64 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

05.11.2020

Praha 1

42 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

30.10.2020

Praha 2

45 C XX/201X

AXA životní pojišťovna a.s.

Winterthur

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

27.10.2020

Praha 1

12 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

22.10.2020

Praha 5

25 C XX/201X

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

SMART UM1C

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

09.10.2020

Praha 1

15 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

18.09.2020

Praha 1

39 C XX/201X

Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.)

DIAMANT (Profi Invest)

Pojistná smlouva je neplatná od počátku jako celek

Pin It on Pinterest

Share This