Spolek Podvedení klienti chce ve spolupráci s Asociací občanských poraden podat první hromadnou žalobu podle evropského práva a příslušné evropské směrnice v ČR, aby se domáhal práv klientů v kauze investičního životního pojištění (IŽP). – Praha 13. prosince (ČTK) 

Životní pojištění

Spolek to dnes oznámil ČTK v tiskové zprávě. Žaloba bude směřovat proti Generali České pojišťovně a Kooperativě. Pojišťovny tento krok nekomentovaly.

Spolek s asociací reagují na to, že vzhledem k nepřijetí českého zákona o hromadné žalobě do 25. prosince 2022 bude od roku 2023 platit evropská úprava této problematiky. Dnešním dnem zahájily obě sdružení nábor klientů, kteří mají neplatnou smlouvu IŽP.

„Protože česká vláda ani Parlament nedokázaly včas přijmout úpravu hromadných žalob a zavést je do českého právního řádu, využijeme přímé uplatnitelnosti evropských směrnic a budeme okamžitě nabírat požadavky klientů, kteří mají tento problém,“ uvedl člen vedení spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka.

V žalobě půjde o nároky ve vazbě na tzv. zneužívající smluvní ujednání v pojistných smlouvách rezervotvorného životního pojištění. Jejich existenci v typových pojistných podmínkách smluv Generali České pojišťovny již opakovaně pravomocně konstatoval soud, upozornil Chvojka.

„Jsme přesvědčeni, že splňujeme všechny podmínky, které směrnice předpokládá pro to, abychom byli úspěšní. Proto budeme postupovat nadále společně a připravíme možnost i pro další spotřebitelské organizace, aby s námi tuto formu vymáhání oprávněných nároků spotřebitelů použily,“ uvedl Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden.

Česká asociace pojišťoven odkázala na názor poradenské společnosti Schuman Associates z Bruselu. „Přímý účinek směrnice je možné uplatnit jen za velice specifických podmínek. Jednotlivá ustanovení směrnice, která mají za cíl zavést napříč členskými státy možnost podat hromadnou žalobu, nejsou dostatečně určitá a je nutné přijmout zákon na národní úrovni. Pouze na základě této směrnice proto není možné podat hromadnou žalobu,“ uvedl její generální ředitel Gerard Mc Namarra.

Nábor klientů bude podle Chvojky jednoduchý. „Zatím pouze budeme sbírat kontaktní údaje přes náš web www.podvedeniklienti.cz, se všemi se potom spojíme a požádáme je o členství ve spolku. Od začátku příštího roku budeme pak připravovat ve spolupráci s členy podklady tak, abychom byli schopni žalobu podat. V první fázi dle našeho názoru nebude nutné dokládat kompletní dokumentaci, ale pouze základní údaje. Žaloba by tak u soudů mohla být velmi rychle,“ dodal.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 25. listopadu 2020 podle Chvojky o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů říká, že členské státy do 25. prosince 2022 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a neprodleně o nich uvědomí komisi. „To Česká republika nesplnila, takže je možné využít přímou vykonatelnost směrnice,“ podotkl.

 

Autor : ČTK, Česká tisková kancelář

Zdroj : https://www.pravniprostor.cz/aktuality/podvedeni-klienti-chteji-podat-prvni-hromadnou-zalobu-podle-evropskeho-prava

Tag : Hromadné žaloby

 

Pin It on Pinterest

Share This