Tradiční přísloví pasuje i na moderní finanční trh. U investic dokonce odhalí hned dvě pravdy. Ta první je zjevná – holub má na sobě sice víc masa, ze střechy však uletí spíš než pověstný vrabec třímaný v hrsti. Nad druhou pravdou se už musíte zamyslet.

Životní pojištění

Uvažovali jste někdy nad spotřebou? Holub totiž sežere víc zrní, a kdybyste ho pár let chovali, náklady na krmivo z vás třeba udělají zaryté přívržence vrabců. A ve světě financí je to ještě o trochu složitější. Na trhu totiž létají i značně nenažraní vrabci, jak dokazuje naše analýza poplatků spojených s investováním.

Nejdříve si položte otázku: jaký je rozdíl mezi spořením a investováním? Spoření obvykle předpokládá předem známý výnos a minimální riziko. Investice sice nabízejí vyšší zhodnocení, ale to je teoretické a musíte počítat i s rizikem ztráty – vklad se může zmenšit, nebo zmizet docela.

Jste připraveni riskovat? Potom můžete vykročit do burzovní džungle a začít „točit“ akcie, dluhopisy nebo nakupovat komodity. Pokud je to pro vás velká neznámá, můžete využít další možnosti, kterými finanční instituce zpřístupnily investování také laikům. Stále se sice pouštíte do neznámého lesa, tentokrát ale půjdete po vyznačených stezkách kolektivního investování.

Tři „jednoduché“ investiční cesty

V zásadě máte na výběr tři „barvy“. Pravděpodobně nejjednodušší (a zpravidla nejdražší) cestou je pořídit si investiční životní pojištění. To je určené zejména pro ty, kteří se nechtějí o investované peníze moc starat a nevadí jim, že „na výletě“ nevědomky minou lepší příležitosti. O něco větší snahu předpokládá investování do otevřených podílových fondů, kde ale stále většinu povinností zastává „průvodce“ – správce fondu. Jednodušší než nakupovat jednotlivé akcie, ale složitější než předchozí dvě stezky, je pochod za burzovními fondy.

Obecně platí, že čím víc práce přenecháte profesionálům, tím víc jim zaplatíte na poplatcích. Bohužel není vždy pravdou, že za vyšší poplatky dostanete lepší služby, tedy vyšší zhodnocení. V praxi dražší produkty naopak právě kvůli nafouklému sazebníku vydělají méně. Pamatujte na to, až k vám jednoho dne zavítá finanční poradce s deskami plnými propagačních letáků v podpaždí.

Investiční životní pojištění

O životním pojištění jsme psali samostatně loni v květnu (dTest 5/2013). Co když ale získá přídomek investiční? Pojistná složka pak často ustupuje do pozadí. Česká národní banka sice zakázala prodávat investiční životní pojištění jako spoření, ne všichni prodejci ale toto nařízení respektují a nezřídka vám ho nabídnou jako alternativu ke spořicímu účtu. A to je špatně.

Předně se jedná o investici, nikdo vám tedy nezaručí jistý výnos. Platby rozdělíte na pojistnou a investiční složku, kterou pojišťovna investuje do podílových fondů. Důležité je uvědomit si, že „investičko“ je z pohledu zprostředkovatele, co se týká provizí, velmi dobře ošetřený produkt. Za jeho nasmlouvání se platí zhruba dvacetinásobek vaší měsíční platby. Finanční dům si samozřejmě tuto provizi následně vybere od vás.

Záleží také na tom, jak se provize splácí – zda je umořována postupně a delší dobu, nebo se splátky koncentrují do počátečního období. V takovém případě totiž přicházíte jednak o výnosy z investice (peníze uložené nejdříve se úročí nejdelší dobu, a tedy i nejvíc vydělají) a dalším (drahým) problémem je případná před-časná výpověď smlouvy. Provize se pak přenese do stornopoplatku a vy zjistíte, že po dvou letech „spoření“ byste při odchodu od pojišťovny dostali jen zlomek peněz.

Průměrně až asi po deseti letech vám výnosy z cenných papírů vydělají na počáteční poplatky. A to je také jeden z důvodů, proč u naší modelové desetileté investice IŽP jasně dominují v tabulkách nejhorších, tedy FLOP 10.

 

FLOP 10 – nejdražší investice

K tabulkám

V tabulkách nabízíme přehled nejdražších a nejlevnějších investic (metoda TOP/FLOP) pro investice na peněžním trhu, do dluhopisových fondů a fondů globálních akcií z pohledu poplatků spojených s investičním produktem (a nakupovanými fondy).

V uvedených produktech lze pořídit i další fondy, které mohou být levnější i dražší. (Kompletní srovnání viz sekce Ke stažení.)

Uvedené údaje odpovídají vždy konkrétní modelové situaci uvedené nad jednotlivými tabulkami, které počítají s pravidelným investováním a určitou mírou zhodnocení (pro všechny fondy dané kategorie shodnou).

Ukazatel aTANK udává, kolik procent z celkové částky na účtu v průměru padne každoročně na poplatky. O toto procento je třeba snížit zhodnocení generované cennými papíry ve fondu.

Životní pojištění
Životní pojištění
Životní pojištění

Investiční cenovky

Indexů, které měří nákladovost investice, je několik. Ze zákona investiční společnosti musejí uvádět TER (total expense ratio), který poměřuje výdaje fondu v účetním období k jeho obhospodařovaným aktivům. Některé společnosti však tuto povinnost obcházejí nabídkou zahraničních fondů, které v domovské zemi stejnou povinnost nemají, a využívají právního vakua. Jinde zcela bezostyšně o nákladech neinformují ani u tuzemských investičních nástrojů.

Dalším ukazatelem nákladovosti, který ve srovnání používáme my, je aTANK konstruovaný think-tankem TANK. Udává roční náklady z objemu daného investičního produktu. Velmi zjednodušeně platí, že aTANK investic je obdobou RPSN úvěrů (roční procentní sazba nákladů). Máte-li dva investiční nástroje se stejným předpokládaným zhodnocením, můžete si jednoduše porovnat, který po odečtení poplatků vydělá ve skutečnosti víc.

Otevřené podílové fondy

Když vynecháte pojišťovnu a půjdete přímo do otevřeného podílového fondu, ušetříte jedny poplatky. Otevřený podílový fond obhospodařuje správcovská společnost, která na jedné straně investuje a na druhé vydává podílové listy fondu, které si můžete koupit, čímž na investice získává prostředky.

Pozor na to, že případné vstupní či výstupní poplatky nejsou to jediné, co si správcovská společnost vezme. Platit budete i za průběžnou správu, případně v sazebníku najdete další položky, které zafinancují propagaci fondu, audity a podobně. Tyto poplatky pak podstatně ovlivní váš konečný výnos (viz tabulka).

Vyhněte se také fondům, které mají ambici zastat kulhající druhý penzijní pilíř a v očích poradců jsou náhradou za klesající prodeje investičního životního pojištění. Typicky lákají na dlouhodobé úložky a velké zhodnocení v dlouhém časovém horizontu. Nezřídka jsou však„investičku“ podobné v jedné věci – předplácených poplatcích.

Najednou, nebo po částech?

Co je výhodnější, investovat najednou větší obnos peněz, nebo na to jít postupně? Z hlediska pravidel investování na kapitálovém trhu se doporučují dlouhodobé pravidelné investice. Eliminujete tím dopady kolísání trhu. Pokud totiž vložíte najednou velkou částku, riskujete, že jste přišli právě na vrcholu a přinejmenším v blízké budoucnosti budete sledovat jenom propady. Rozložíte-li investici na delší čas, pravděpodobně se alespoň na čas svezete s růstem burzy.

V praxi ale do hry vstupuje další faktor – poplatky. Pravidelné investování bývá ve výsledku dražší než poplatky uvalené na jednorázový nákup. Pokud vám prodává investici zprostředkovatel, nechte si různé varianty spočítat. Ale pozor, ne každý prodejce zahrne do kalkulace veškeré poplatky. Proto mějte po ruce kalkulačku a nastudujte si nákladové indexy (aTANK, RiY) a infolisty z důvěryhodných zdrojů. Možnost online kalkulace nákladovosti investičních produktů nabízí například stránky finemon.cz podporované Evropským sociálním fondem.

TOP 10 – nejlevnější investice

Životní pojištění
Životní pojištění
Životní pojištění

*) odpovídá modelovému zhodnocení
pozn.: ETF (akciové burzovní fondy), OCP (obchodník s cennými papíry), IŽP (investiční životní pojištění), OPF (otevřený podílový fond)

Burzovní fondy

Často je najdete pod zkratkou ETF (z anglického „exchange-traded funds“). Tyto fondy jsou obchodovány přímo na burze a činnost správce je v nich omezena na minimum. Jsou to fondy, které mají zpravidla jasnou investiční strategii a investují do indexů na burze, které jsou pečlivě zváženy, zaměřují se na ten nejvhodnější výběr podkladových aktiv, kterými jsou zejména akcie, ale ve hře jsou i (zahraniční) dluhopisy a v poslední době čím dál oblíbenější komodity. Výhodou, kromě nižších poplatků, je vysoká flexibilita: ETF můžete nakupovat a prodávat kdykoliv, když má otevřeno burza, tedy téměř bez zpoždění.

Burzovní fondy jsou zpravidla řízeny pasivně, drží se předem stanovené investiční strategie, a vliv lidského řízení je tak minimální. Spíš než selhání manažera byste se tedy měli bát selhání (propadu) trhu. Hodnota podílu totiž kopíruje vývoj indexu na burze. Tento „neřízený“ vývoj je paradoxně často předvídatelnější než činnost aktivního správce a jistě je transparentnější – stačí se podívat na index a máte o výnosech jasno. Většina OPF a fondů IŽP se ale také od indexu příliš nevzdaluje a „aktivní správa“ je často jen reklamním sloganem.

Kalné investiční vody

Najít čitelný a aktuální sazebník je u mnoha společností takřka nemožné. Česká pojišťovna například na svých stránkách uvádí přehled poplatků a sazebník, ale ve skutečnosti jsou informace v těchto dokumentech víceméně druhořadé. Naprosto chybí čísla o administračním poplatku za vedení či správu účtu, za investování, za zrušení smlouvy a další. Navíc chybí starší sazebníky, které jsou zčásti určující pro starší smlouvy.

Další institucí, která nerada uveřejňuje informace o svých produktech, je například ING pojišťovna. Zjistit nákladovost fondů, do kterých investuje, je obtížné. Na jejích internetových stránkách lze nalézt snahu o podrobný popis fondů, nicméně to nejdůležitější zveřejněno nebylo, i když podle zákona by zřejmě mělo být.

Podobně nepřehledná je i Komerční pojišťovna. Najít ty nejdůležitější poplatky v nepřehledných podmínkách pojištění je úkol na delší dobu, to se týká zejména informací o fondech.

Nejde ovšem jenom o pojišťovny. Investiční zprostředkovatel Ertrag und Sicherheit se třeba tváří jako důvěryhodná společnost s nabídkou jednorázového i pravidelného investování do investičních fondů. Jen stěží se ale dozvíte do jakých nebo to, kolik vás to bude stát. Jednoduše nenajdete nic kromě propagačního letáku, který je na jejich stránkách jako jediný dokument ke stažení.

Pin It on Pinterest

Share This