Rozsudek soudu o neplatnosti pojistné smlouvy na základě zadaných rozhodných parametrů dosud neevidujeme.

Žádejte o provedení NEZÁVAZNÉ a BEZPLATNÉ právní analýzy pojistné smlouvy ZDE

S ohledem na skutečnost, že výrazná většina pojistných smluv obsahujících spořící/investiční složku obsahuje množství právních vad zakládajících jejich neplatnost, právní analýzu lze pro získání naprosté jistoty doporučit i v tomto případě. Bez ní nelze vyloučit:

  • RIZIKO, že pojišťovna v budoucnu odmítne vyplatit pojistné plnění pro neplatnost smlouvy
  • RIZIKO, že pojišťovna sníží pojistné plnění (i o desítky procent) kvůli neoprávněným srážkám
  • RIZIKO, že obmyšlená osoba nezíská pojistné plnění nebo jej bude muset vrátit
  • RIZIKO, že banka v rámci zajištění úvěru/půjčky nezíská pojistné plnění nebo jej bude muset vrátit
  • RIZIKO, že vznikne spor s finančním úřadem o inkasované daňové benefity (týká se i smluv již ukončených)
  • RIZIKO, že vznikne spor mezi dědici o bezdůvodné obohacení z neplatné pojistné smlouvy

Žádejte o provedení NEZÁVAZNÉ a BEZPLATNÉ právní analýzy pojistné smlouvy ZDE

Je-li pojistná smlouva neplatná, klient má právo žádat zpět všechny zaplacené peníze.
To se týká smluv jak běžících, tak i těch již dávno ukončených!

Pin It on Pinterest

Share This