Jak transparentní jsou životní pojišťovny při uzavírání smlouvy? Zdá se, že ve Švýcarsku má toto odvětví hodně co dohánět. Švýcarský úřad pro finanční dohled se rozhodl, že společnostem na trhu vyčte veškeré nedostatky.

Životní pojištění

V rámci šetření finanční dohled (FINMA) analyzoval údaje o přibližně 85 000 smlouvách sjednaných v období od ledna 2020 do března 2021. Výsledek zapůsobil pro toto odvětví jako facka: „FINMA zjistil, že transparentnost při uzavírání smluv životního pojištění je často nedostatečná. Například více než 90 % vzorových výpočtů, které zkoumal, vykazovalo (v některých případech až příliš) optimistický vývoj výnosů. To platí zejména pro takzvaný nepříznivý scénář vývoje. Nepříznivý scénář má zákazníkovi ukázat, jaký by mohl být výnos z produktu životního pojištění při uplynutí smluvní doby v případě špatných investičních výsledků,“ uvádí se v prohlášení.

Dokonce i v nejnepříznivějším scénáři životní pojišťovny vykázaly hodnoty, které byly vysoko nad bezrizikovým výnosem, a to i za předpokladu špatného průběhu investic. Švýcarský finanční regulátor proto uděluje životním pojišťovnám výtku. Šetření navíc ukázala, že přibližně 8 % klientů, kteří si v letech 2010 až 2011 uzavřeli podílové pojistky bez garance s dobou trvání 10 až 11 let, vydělalo se svými spořícími částmi pojistného méně, než je bezrizikový výnos. To ukazuje, že pojištění musí i při pozitivním vývoji na finančních trzích počítat s investičními výsledky nižšími, než je bezrizikový výnos.

„Revizí zákona o dohledu nad pojišťovnami (VAG) a nařízení o dohledu nad pojišťovnami (AVO) vyslal zákonodárce jasný signál ve prospěch regulačního a dohledového přístupu založeného na ochraně zákazníků. Příkladem jsou požadavky na transparentnost a informační povinnosti při uzavírání životního pojištění. Budoucí pojištění klienti zde činí dalekosáhlé rozhodnutí, které může významně ovlivnit jejich zajištění na stáří. Je proto důležité a správné, aby toto rozhodnutí mohli učinit informovaně a na základě transparentních zásad – a to i o nevýhodném průběhu investice. To musí být nyní zajištěno i ze strany pojišťoven,“ zdůraznila Birgit Rutishauser, ředitelka divize pojištění FINMA.

Přesto se zdá, že pro zákazníky existuje naděje: revizí zákona o dohledu nad pojišťovnictvím (VAG) a nařízení o dohledu (AVO) chce švýcarský zákonodárce posílit Švýcarsko jako centrum pojišťovnictví a zejména ochranu spotřebitelů. Revidovaná ustanovení vstoupí v platnost s přechodnými obdobími 1. ledna 2024 a podle FINMA obsahují také specifikace zadání týkající se vzorových výpočtů. Orgány finančního dohledu proto vyzývají životní pojišťovny, aby urychleně provedly úpravy a přizpůsobily se. Kromě toho bude FINMA v budoucnu v rámci svého dohledu přezkoumávat, jak pojišťovny nakládají se vzorovými příklady projekce vývoje. Přitom bude dbát hlavně na to, zda pojišťovny pro své budoucí zákazníky dostatečně zprůhlední negativní scénář, uvádí se ve zprávě dále.

 

Autor: Zahraniční tisk

Zdroj: versicherungswirtschaft-heute.de

Tag : Životní pojištění

Pin It on Pinterest

Share This