Blíží se hromadná žaloba na Generali a Kooperativu?

Životní pojištění

Spolek Podvedení klienti chce ve spolupráci s Asociací občanských poraden podat první hromadnou žalobu podle evropského práva a příslušné evropské směrnice v ČR, aby se domáhal práv klientů v kauze investičního životního pojištění (IŽP). Více o hromadných žalobách si můžete přečíst v jiném článku zde.

Problematické pojistky

Žaloba má směřovat proti Generali České pojišťovně a Kooperativě. Pojišťovny tento krok zatím nekomentují.

Spolek s asociací reagují na to, že vzhledem k nepřijetí českého zákona o hromadné žalobě do 25. prosince 2022 platí od roku 2023 evropská úprava této problematiky. Obě sdružení zahájily nábor klientů, kteří mají neplatnou smlouvu IŽP.

Protože úprava hromadných žalob nebyla ještě zavedena do českého právního řádu, chtějí spotřebitelské spolky využít přímé uplatnitelnosti evropských směrnic a začaly nabírat požadavky klientů, kteří mají tento problém.

V žalobě půjde o nároky ve vazbě na tzv. zneužívající smluvní ujednání v pojistných smlouvách rezervotvorného životního pojištění. Jejich existenci v typových pojistných podmínkách smluv Generali České pojišťovny již opakovaně pravomocně konstatoval soud, upozornil pan Chvojka ze spolku Podvedení klienti.

Česká asociace pojišťoven odkázala na názor poradenské společnosti Schuman Associates z Bruselu. „Přímý účinek směrnice je možné uplatnit jen za velice specifických podmínek. Jednotlivá ustanovení směrnice, která mají za cíl zavést napříč členskými státy možnost podat hromadnou žalobu, nejsou dostatečně určitá a je nutné přijmout zákon na národní úrovni. Pouze na základě této směrnice proto není možné podat hromadnou žalobu,“ uvedl pro Právníprostor.cz její generální ředitel Gerard Mc Namarra.

Černé skřínky na peníze?

Je zajímavé, že se Česká asociace pojišťoven prostřednictvím výše uvedené poradenské společnosti vyjadřuje k dané směrnici, ale nijak již nerozporuje samou podstatu sporu. Připomeňme, že některým historickým produktům Generali České pojišťovně je vyčítána netransparentnost. Zatímco jiné produkty měly ve smlouvě sjednanou pojistnou částku pro případ dožití či byl zveřejněn sazebník poplatků, u některých tarifů Generali České pojišťovny tomu tak nebylo. Vyplacenou hodnotu při dožití či stornu smlouvy není možné opřít o relevantní podklady. Finanční arbitr u řady smluv konstatoval poplatkovou neurčitost a tím i neplatnost smluv.

Méně se rovněž ví, že problematické nebyly jen smlouvy investičního životního pojištění, ale také důchodového pojištění, přestože v těchto případech byla ve smlouvě sjednána pojistná částka na doživí ve formě garantovaného důchodu. Pravidla pro přepočet důchodu na jednorázovou částku však byla zahalena tajemstvím. O jednom takovém případu se můžete mimo jiné dočíst i v knize Život jako riziko 2. Důchodce platil 19 let důchodové pojištění a od pojišťovny nedostal ani tolik, kolik pojišťovně na pojistném za celou dobu zaplatil. Přitom pojistná složka byla naprosto minimální a jednalo se o alternativu k penzijnímu připojištění. Takových případů bylo bohužel více.

Nábor klientů pro budoucí hromadné žaloby má být jednoduchý. „Zatím pouze budeme sbírat kontaktní údaje přes náš web www.podvedeniklienti.cz, se všemi se potom spojíme a požádáme je o členství ve spolku. Od začátku roku budeme připravovat ve spolupráci s členy podklady tak, abychom byli schopni žalobu podat. V první fázi dle našeho názoru nebude nutné dokládat kompletní dokumentaci, ale pouze základní údaje. Žaloba by tak u soudů mohla být velmi rychle,“ dodal Chvojka.

Otestovat si, zda nemáte problematickou pojistku, můžete na webu spotřebitelského spolku.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This