PROZHODOVACÍ PRAXE

 

1. Pojišťovny opakovaně zdůrazňují, že spory o platnost pojistných smluv mají individuální, nikoli systémový charakter. Že rozhodnutí o neplatnosti konkrétní pojistné smlouvy neznamená, že stejně soudy rozhodnou i v obdobných sporech. To je jistě pravda, nicméně situace je ve skutečnosti o dost přehlednější.

2. Český právní řád není až na výjimky založen na principu právní závaznosti soudních rozhodnutí. Zapsaný spolek Podvedení klienti se přesto pokusil zmapovat aktuální rozhodovací praxi místně příslušných pražských soudů, a to v souvislosti se žalobami na základě § 244 o.s.ř. o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra. Zmapování těchto sporů považuje zapsaný spolek za klíčové, neboť to byl právě finanční arbitr, který se na základě návrhů dotčených klientů pojišťoven začal po roce 2013 zabývat spory o nároky z pojistných smluv, přičemž z důvodu tak často konstatované neplatnosti pojistných smluv tyto spory končily v rámci soudního přezkumu u místně příslušných pražských soudů.

3. Dále uvedené tabulky obsahují informace o tom, zda příslušné senáty jednotlivých pražských soudů již konstatovaly neplatnost pojistné smlouvy investičního životního pojištění a s jakým výsledkem. Výraz „neevidujeme“ znamená, že zapsaný spolek Podvedení klienti nemá informaci o existenci rozsudku o nárocích z pojistné smlouvy daného senátu příslušného soudu v rámci soudního přezkumu rozhodnutí finančního arbitra dle §244 o.s.ř., avšak jeho existenci nemůže vyloučit.

4. Místně příslušné obvodní soudy podle sídla pojišťovny:

Obvodní soud pro Prahu 1 jako místně příslušný soud rozhodoval spory klientů např. s Českou pojišťovnou a.s. (dnes Generali Česká pojišťovna a.s.) nebo MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku

Obvodní soud pro Prahu 2 jako místně příslušný soud rozhodoval spory klientů např. s Generali Pojišťovnou a.s. (dnes Pojišťovna Patricia a.s.) nebo AXA životní pojišťovnou a.s. (dnes UNIQA pojišťovna, a.s.)

Obvodní soud pro Prahu 5 jako místně příslušný soud rozhodoval spory klientů např. s Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N. V., se sídlem Weena 505, Rotterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, jednající prostřednictvím ING životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, popř. prostřednictvím NN životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

Obvodní soud pro Prahu 8 jako místně příslušný soud rozhodoval spory klientů např. s Allianz pojišťovnou, a.s. nebo Pojišťovnou České spořitelny, a.s., VIG (dnes Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG)

5. I když platí shora uvedené tvrzení o právní nezávaznosti soudních rozhodnutí, rozhodovací praxe jednotlivých soudů je zjevná – všechny senáty příslušných soudů v případě, že rozsudkem rozhodly o nárocích z pojistných smluv životního pojištění v rámci žaloby dle § 244 o.s.ř. o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra (a zapsaný spolek Podvedení klienti má informaci o existenci takového rozsudku), již konstatovaly absolutní neplatnost posuzovaných pojistných smluv jako celku (či alespoň neplatnost jejich části)!

6. Uvedené skutečnosti znamenají, že existence právních vad pojistných smluv životního pojištění je reálným problémem a neplatnost pojistných smluv sjednaných pro případ smrti nebo dožití v období 2005 až 2013 je vysoce pravděpodobná. Neplatnost pojistné smlouvy nezakládá nárok na pojistné plnění!

Rozhodovací praxe příslušných soudů v Praze (žaloby dle § 244 o.s.ř. o nahrazení nálezu finančního arbitra):

Pin It on Pinterest

Share This