VAROVÁNÍ

Soudy konstatují neplatnost pojistných smluv na základě v testu zadaných rozhodných skutečností!

Na základě provedeného testu lze jednoznačně doporučit právní analýzu pojistné smlouvy, neboť s ohledem na aktuální judikaturu nelze vyloučit:

  • RIZIKO, že pojišťovna v budoucnu odmítne vyplatit pojistné plnění pro neplatnost smlouvy
  • RIZIKO, že pojišťovna sníží pojistné plnění (i o desítky procent) kvůli neoprávněným srážkám
  • RIZIKO, že obmyšlená osoba nezíská pojistné plnění nebo jej bude muset vrátit
  • RIZIKO, že banka v rámci zajištění úvěru/půjčky nezíská pojistné plnění nebo jej bude muset vrátit
  • RIZIKO, že vznikne spor s finančním úřadem o inkasované daňové benefity (týká se i smluv již ukončených)
  • RIZIKO, že vznikne spor mezi dědici o bezdůvodné obohacení z neplatné pojistné smlouvy

Je-li pojistná smlouva neplatná, klient má právo žádat zpět všechny zaplacené peníze.
To se týká smluv jak běžících, tak i těch již dávno ukončených!

Žádám o provedení NEZÁVAZNÉ a BEZPLATNÉ právní analýzy pojistné smlouvy ZDE